Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w placówce medycznej

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w placówce medycznej
Zdarzenia niepożądane są nieuniknionym elementem procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Szacuje się, że w około 10 proc. hospitalizacji może dochodzić do nieoczekiwanych zdarzeń, które wynikają z błędów medycznych. Rzeczywista skala zdarzeń niepożądanych w Polsce jest trudna do oszacowania. W obawie przed potencjalnymi konsekwencjami personel medyczny często bowiem nie zgłasza zaistniałych nieprawidłowości. Niemniej jednak zbieranie informacji o nieprawidłowościach i ich dogłębna analiza są kluczowe, aby uniknąć powtórzenia się sytuacji w przyszłości. 

Przygotowaliśmy bezpłatny e-book „Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w placówce medycznej”, w którym kompleksowo omawiamy problematykę występowania i obsługi zdarzeń niepożądanych w codziennej pracy placówek medycznych. 

Dowiesz się m.in.:

1. Czy każde zdarzenie niepożądane należy zgłosić?
2. Co należy rozumieć przez zdarzenie niepożądane w systemie jakości, krwiodawstwie oraz badaniach klinicznych?
3. Jakie są instrumenty ochrony osób zgłaszających zdarzenia niepożądane?
4. Jakie przykładowe zdarzenia niepożądane, wymagające monitorowania, występują w standardach akredytacyjnych?
Wypełnij formularz i odbierz dostęp do e-booka:

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right