Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie środków unijnych jest jednym z głównych czynników napędzających polską gospodarkę.

Niestety, realizacja projektów unijnych, mimo bogatego doświadczenia i beneficjentów i instytucji pośredniczących lub zarządzających, bardzo często wiąże się nieprawidłowościami skutkującymi korektami finansowymi.

Najwięcej wątpliwości i kontrowersji budzą procedury udzielania zamówień finansowanych ze środków unijnych, szczególnie te które z założenia miały stanowić ułatwienie dla beneficjentów, czyli zasada konkurencyjności czy rozeznanie rynku.

Jakie są tego przyczyny? Na co należy zwrócić uwagę w trakcie realizacji projektu i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia? Jak unikać błędów przy udzielaniu zamówień?

Na te pytania Ekspert odpowie w trakcie szkolenia. Podczas szkolenia:

dowiesz się jak prawidłowo wydatkować środki pozyskane
z funduszy UE
poznasz zasady wymierzania korekt finansowych i sposoby obrony przed ich wymierzaniem zadasz swoje pytanie ekspertowi i posłuchasz o co pytają inni uczestnicy szkolenia

W ramach szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • ogólne zasady kwalifikowalności wydatków,

  • reguły sporządzania zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności (obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy zapytania ofertowego),

  • formułowanie warunków udziału w postępowaniu,

  • prawidłowe zasady określania kryteriów oceny ofert
    – stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert,

  • prowadzenie postępowania,

  • wymierzanie korekt finansowych w ramach zasady konkurencyjności (podstawowe zasady),

  • sposób obrony beneficjenta przed korektami finansowymi.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o e-bookach, webinarach i nowościach?

Aby Ci je wysyłać, potrzebujemy Twojej zgody.

Aby otrzymać link do szkolenia, wypełnij formularz:


Jeśli chcesz otrzymać więcej szczegółów – zamów bezpłatny kontakt z Konsultantem


Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a e‑mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

Webinarium poprowadzi:

Paweł Sendrowski Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

Specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku.

Wraz ze wspólnikiem Bartoszem Kozłowskim od 2014 roku prowadzi z ramienia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Jego klientami są zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki publiczne.