Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Jaki wpływ na dotychczasowe funkcjonowanie w obszarze zamówień publicznych ma Covid-19

Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Abstrahując od skutków społecznych, zagrożenia dla zdrowia i życia milionów ludzi na całym świecie, czy wprowadzonych ograniczeń społecznych, pandemia wirusa COVID-19 zmienia również zasady funkcjonowania obrotu gospodarczego oraz wpływa w niespotykany dotąd sposób na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizację zawartych umów, w tym zamówień publicznych.

W związku z powyższym, pojawia się szereg bardzo istotnych pytań:

czy wirus COVID-19 to „siła wyższa”,
w jaki sposób strony zawartych umów o udzielenie zamówienia mają dalej te umowy realizować,
czy wykonawcy i zamawiający dysponują narzędziami prawnymi, żeby zmieniać treść zawartych umów,
czy zmiana terminu realizacji umowy w dobie pandemii koronawirusa to zmiana istotna,
jak mają zachować się jednostki publiczne, w sytuacji kiedy przedsiębiorcy przestają realizować swoje zobowiązania,
jakie są narzędzia prawne i jakie okoliczności należy wykazać, aby domagać się zwiększenia wysokości wynagrodzenia w ramach realizowanego zamówienia publicznego,
czy wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za nienależyte zrealizowanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
czy zamawiający w związku z pandemią koronawirusa może odstąpić od umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
jakie narzędzie i rozwiązania prawne daje wykonawcom oraz zamawiającym tarcza antykryzysowa.

Nagranie szkolenia skierowane jest do specjalistów ds. zamówień publicznych w instytucjach zamawiających, w firmach biorących udział w przetargach publicznych, a także prawników obsługujących każdą ze stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wypełnij formularz i pobierz dostęp do nagrania webinaru

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right