Bezpłatny webinar!

Sygnaliści i system zgłaszania nieprawidłowości w jednostkach samorządu terytorialnego

15 listopada 2021, godz. 12:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Eksperckie szkolenie online!

„Sygnaliści i system zgłaszania nieprawidłowości w jednostkach samorządu terytorialnego” – 15 listopada, godz. 12:00

Przyjęta w 2019 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE zapowiada wprowadzenie w państwach członkowskich nowych środków ochrony prawnej sygnalistów. Będą mogli korzystać z nich także pracownicy administracji samorządowej. 17 grudnia 2021 r. to termin, w którym ustawodawca ma obowiązek wprowadzenia w Polsce przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dla implementacji dyrektywy do naszego porządku prawnego.

Eksperci oceniają, że sygnaliści w administracji publicznej mają większe znaczenie niż w sektorze prywatnym. Jednak temat budzi sporo niejasności i wątpliwości. Z tego powodu 15 listopada o godz. 12 organizujemy bezpłatne szkolenie online „Sygnaliści i system zgłaszania nieprawidłowości w jednostkach samorządu terytorialnego”.

Webinar będzie poświęcony tematyce przygotowania samorządów na wprowadzenie systemu zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), a także zagadnieniom ochrony sygnalistów.
Podczas szkolenia ekspert omówi m.in. następujące zagadnienia:

Nowe obowiązki nakładane przez dyrektywę o ochronie sygnalistów.

Trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości.

Etapy wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości w JST.

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.

Całość zagadnienia zostanie przedstawiona w oparciu o praktyczne przykłady i dobre praktyki.
Prelegent:
Beata Baran 
Doktor nauk prawnych; radca prawny i partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj; pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalista z zakresu prawa dyscyplinarnego, whistleblowing i compliance.

Autorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych; uczestniczka międzynarodowych projektów poświęconych compliance i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (the Hercule Programme – the European Anti-Fraud Office).

Stypendystka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Wydziału Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej; uczestniczka 21. stałej sesji Rady Praw Człowieka ONZ oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ; wielokrotna prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych.
Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij formularz:
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych bezpłatnych e-bookach i webinarach zaznacz poniższą zgodę ↓

When you have to be right

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.