Bezpłatny webinar!

Ochrona sygnalistów– rola działów i managerów HR we wdrożeniu systemów whistleblowingowych

26 listopada 2021 r., godz. 8:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Sygnalizacja nieprawidłowości to jedno z wyzwań, przed którymi stoją zarówno organizacje z sektora prywatnego, jak i publicznego. Obowiązki nałożone na pracodawców przez nową Dyrektywę o ochronie sygnalistów i implementującą ją polską ustawę, której projekt ujrzał światło dzienne, to wyzwania przed którymi staną nie tylko prawnicy i specjaliści z zakresu compliance, ale w dużej mierze zespoły odpowiadające za obszar human resources. 

Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kim jest sygnalista?
 • Czego należy się spodziewać się w najbliższych miesiącach?
 • Dlaczego to HR-owcy mogą odegrać kluczową rolę w efektywnym i skutecznym wdrożeniu systemu whistleblowingowego?
 • Jakie kary grożą za brak wdrożenia regulacji dotyczących zgłoszeń wewnętrznych?
Program szkolenia:

1. System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) i rola sygnalisty
– na podstawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz tzw. Dyrektywy o ochronie sygnalistów.

2. Kluczowe zmiany wprowadzane przez dyrektywę o zgłaszaniu nieprawidłowości a obowiązujące normy prawa polskiego w tym zakresie.
 • Trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości – zgłoszenia wewnętrzne, zgłoszenia zewnętrzne, ujawnienie publiczne
 • Ochrona sygnalistów – na czym polega? Kto zostanie nią objęty?
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
 • Kto jest zobowiązany do wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłaszania?
 • Komu i jakie kary grożą za brak wdrożenia systemu whistleblowingowego?

3. Na jakie zmiany i obowiązki powinni przygotować się pracodawcy, czyli w jakich obszarach będzie potrzebne wsparcie ze strony działów HR?
 • Wsparcie dla osób zgłaszających nieprawidłowości - możliwe działania ze strony zespołów dedykowanych do działań z obszaru HR.
 • Zakazane działania odwetowe wobec sygnalistów - na czym mogą polegać? jak się przed nimi uchronić?
 • Implementacja wewnętrznych kanałów nieprawidłowości – rola HR w ich wdrożeniu w organizacji.
 • Konsultacje regulacji wewnętrznych dotyczących whistleblowing z przedstawicielami pracowników.

4. Mam zgłoszenie i co dalej?
 • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające – czym są, kto powinien uczestniczyć w zespole prowadzącym postępowania wewnętrzne?
 • Działania następcze - czy to zadanie dla HR-ów? Na czym dokładnie zadania te mogą polegać?

5. Wsparcie dla wspierających
 • Czym jest dotacja z LGD
 • Kto może otrzymać i jakie są warunki otrzymania dotacji
 • Wniosek o dotację
 • Umowa o dotację
 • Wysokość dotacji

6. Praktyczne aspekty wdrożenia wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości
 • Na co zwrócić uwagę z perspektywy działu zarządzania zasobami ludzkimi?

Serdecznie zapraszamy już 26 listopada o godz. 8.00!
Dlaczego warto?

Uczestnicy szkolenia online poznają:

 • Założenia Dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz polskiej ustawy ją implementującej.
 • Kluczowe elementy, które są istotne dla działów i managerów HR we wdrożeniu systemów whistleblowingowych w danej organizacji.
Adresaci:

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:

- dyrektorów działów HR
- pracowników działów HR i kadr
- oficerów compliance
- managerów i kierowników pozostałych działów w firmie
- specjalistów od spraw komunikacji wewnętrznej
Szkolenie poprowadzi:
Beata Baran
Doktor nauk prawnych; radca prawny; pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; specjalista z zakresu prawa dyscyplinarnego, whistleblowing i compliance; autorka wielu publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych; uczestniczka międzynarodowych projektów poświęconych compliance i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (the Hercule Programme – the European Anti-Fraud Office); stypendystka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Wydziału Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej; uczestniczka 21. stałej sesji Rady Praw Człowieka ONZ oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ; wielokrotna prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych
Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij formularz:
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych bezpłatnych e-bookach i webinarach zaznacz poniższą zgodę ↓

When you have to be right

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.