Weź udział w bezpłatnym webinarze

PPK w administracji:
etapy i zasady wdrożenia

12 października 2020, godz. 10:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund
PPK w administracji - etapy i zasady wdrożenia
Od początku 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK będzie największym wyzwaniem 2021 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.
Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
W trakcie szkolenia online dowiesz się:

Czy proces wyboru usługodawcy PPK powinien odbywać się w reżimie prawa zamówień publicznych?

Jak prawidłowo wybrać reprezentacje osób zatrudnionych i co zrobić, gdy porozumienie jest niemożliwe?

Czy można wyłonić instytucję finansową dla podmiotów podległych?

Czy wszystkich pracowników należy zapisać do PPK?

Jakie umowy należy zawrzeć w ramach PPK?

Jakie są etapy wdrożenia PPK?

Webinar poprowadzi
Oskar Sobolewski
Oskar Sobolewski
Prawnik. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. "Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych", napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport "Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności". Od 2017 roku współpracuje z Instytutem Emerytalnym.
Współautor wielu publikacji, m.in.:
• Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
• PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych
• Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce
• PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat.
Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy.
When you have to be right