Bezpłatny webinar

Kontrola zarządcza w JST
w świetle kontroli RIO

25 maja 2021, godz. 14:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Ustawowy obowiązek ustanowienia kontroli zarządczej oznacza dla kierownika JST wdrożenie skutecznych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych. Kolejnym krokiem jest zapewnienie ich przestrzegania w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celów. A to wszystko w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. To kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej. Konsekwencją nieprawidłowego działania jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednym z zadań Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) jest bowiem prowadzenie czynności sprawdzających prawidłowość działania kontroli zarządczej.
Weź udział 25 maja o godz. 14:00 w bezpłatnym webinarze pt. „Kontrola zarządcza w JST w świetle kontroli RIO!”. Przedstawimy Ci problematykę kontroli zarządczej wg kryterium zgodności z prawem – prowadzonych działań i dokumentacji – ze stanem faktycznym.
Jeśli chcesz uzyskać i usystematyzować wiedzę w zakresie kontroli zarządczej w kontekście kryterium legalności pod względem dokumentacyjnym
i organizacyjnym to szkolenie online jest dla Ciebie! Jednym słowem dowiesz się, jak zdążyć przed kontrolą!
Uczestnicy otrzymają wiedzę nt. podstawowych narzędzi kontroli zarządczej jak:

Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności.

Ustalanie celów i identyfikacja ryzyk.

Dokumentowanie procesu kontroli zarządczej.

Listy kontrolne dokumentów.

Dlaczego warto?
Otrzymasz wskazówki, jak wprowadzić zgodne z prawem procedury oraz rozwiązania organizacyjne, aby prawidłowo realizować kontrolę zarządczą.

Dowiesz się, jak przygotować skuteczny plan działalności oraz zapobiegać ryzykom towarzyszącym tym procesom.

Poznasz praktyczne rozwiązanie wspierające dokumentowanie realizacji kontroli zarządczej.

Dla kogo?
Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego, osób zajmujących się kontrolą zarządczą w JST oraz pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych realizujących czynności kontrolne.
Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Webinar poprowadzi
Iwona Bogucka
Iwona Bogucka
Prezes Stowarzyszenia Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Absolwentka prawa oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu kompetencji menedżerskich, doradztwa podatkowego, poprzez kryminalistykę i prawo dowodowe do systemów IT, analityk zarządzania, audytor wewnętrzny, CRMA, certyfikowany Approved Compliance Officer ACO, Approved Compliance Expert ACE; menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi. Doświadczony trener i wykładowca akademicki na studiach wyższych i podyplomowych, autorka i współautorka publikacji naukowych i popularyzatorskich.
When you have to be right

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.