Nagranie szkolenia online pt. „Doręczanie pism drogą elektroniczną w postępowaniu administracyjnym”

Nowe wymaganie dla samorządów
Pandemia zdecydowanie przyspieszyła cyfryzację urzędów. Coraz więcej stron postępowań administracyjnych decyduje się na elektroniczną formę doręczania korespondencji ze względu na rosnące zainteresowanie mieszkańców. Przepisy przewidują przy tym obligatoryjną korespondencję drogą elektroniczną pomiędzy samymi podmiotami publicznymi.
Już jesienią wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych.

Korespondencja w postaci elektronicznej zastąpi formę papierową. To rewolucja w doręczeniach pism urzędowych!

Co to oznacza w praktyce? Znaczące przyspieszenie postępowań, zmniejszenie „papierologii” i ułatwienie komunikacji z obywatelami, ale też NOWE WYMAGANIA dla samorządów.

Zmiana niesie ze sobą wiele korzyści, jednak wymaga przygotowania i wdrożenia odpowiednich procesów oraz oszacowania w nich ryzyk.
Obejrzyj bezpłatnie nagranie szkolenia online pt. „Doręczanie pism drogą elektroniczną w postępowaniu administracyjnym” i sprawdź, co o zmianach mówił ekspert – Mateusz Karciarz!
Poznaj nowe zasady e-doręczeń! Dzięki nagraniu zyskasz wiedzę na takie tematy, jak:

1. Jak było, jak jest i jaka będzie sytuacja w zakresie doręczeń elektronicznych.
2. Zasady pisemności postępowania.
3. Warunki doręczania pism drogą elektroniczną.
4. Doręczanie pism drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami publicznymi.
5. Doręczanie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego.
6. Potwierdzenia odbioru przy doręczaniu w formie dokumentu elektronicznego.
7. Zawiadomienia w formie publicznego obwieszczenia jako szczególna forma doręczania elektronicznego.
Dla kogo?
Dla wszystkich pracowników urzędów obsługujących organy administracji publicznej, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych w trybie przepisów KPA. Tym samym mają (lub mogą mieć) do czynienia z doręczaniem pism drogą elektroniczną.
O ekspercie
Mateusz Karciarz – prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej. 
Aby pobrać nagranie szkolenia online, prosimy wypełnić formularz
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.