RAPORT
ORZECZNICZY
2021

Wyzwania i szanse prawnika w pracy z orzeczeniami.


Ekspercka wiedza  |  Aktualne dane  |  Rekomendacje

Tylko w ostatniej dekadzie baza dostępnego orzecznictwa zwiększyła się ponad 10-krotnie. W samym systemie LEX każdego dnia przybywa ich ponad 700.
Objętość pojedynczego orzeczenia i konieczność czytania całości w celu „wyłuskania” kluczowych fragmentów, brak scentralizowanej bazy zawierającej orzeczenia wszystkich sądów różnych typów i instancji, liczba istniejących orzeczeń oraz ich lawinowy przyrost…to największe z problemów wskazanych przez prawników w pracy z orzeczeniami.

Pobierz raport i dowiedz się m.in.:
•  Czy efektywna praca z tak rozbudowanymi zasobami jest możliwa?
•  Czy obecnie są dostępne na rynku rozwiązania, dzięki którym praca z orzecznictwem będzie szybka i łatwa?
•  Do jakich wniosków i rekomendacji dochodzą nasi eksperci w specjalnie przygotowanym raporcie?
Codziennie przeglądasz setki orzeczeń?
Chcesz wzbogacić argumentację do spraw?

Poznaj LEX Kompas Orzeczniczy:
• wzbogać argumentację o gotowe analizy,
• szybko docieraj do niezbędnego orzecznictwa,
• zyskaj więcej czasu na rozmowy z klientami.

Program dostępny już od 288 zł za rok!
Zapytaj o szczegóły!
Pobierz dostęp do raportu:
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right