Istotne odstąpienie od projektu budowlanego – NOWE ZASADY

Zmiana przepisów w zakresie kwalifikacji istotnego odstąpienia od projektu jest szczególnie istotna dla projektanta dokonującego kwalifikacji odstąpienia.

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego – NOWE ZASADY
Nowelizacja Prawa budowlanego obowiązująca od 19 września 2020 r. dokonała dużych zmian w samym projekcie budowlanym, dzieląc go na trzy części i wyodrębniając przy tym projekt techniczny. 
Warto zwrócić uwagę na zmianę przepisów w zakresie kwalifikacji istotnego odstąpienia od projektu (art. 36a pr. bud.). Inwestor może dokonać odstąpienia w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także w zakresie innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile dana inwestycja jest realizowana właśnie na podstawie pozwolenia, a nie zgłoszenia.  
Zmiana przepisów w zakresie kwalifikacji istotnego odstąpienia od projektu jest szczególnie istotna dla projektanta dokonującego kwalifikacji odstąpienia. Nowy trójpodział projektu wzbudza wątpliwości, co do których części można dokonać zmian. Ponieważ tylko dwie części: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w postępowaniu o pozwolenie na budowę, kwalifikacja odstąpienia będzie dotyczyła tylko tych dwóch części. 
Celem e-booka jest omówienie zmian w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
Więcej materiałów w produkcie LEX Budownictwo! 

Znajdziesz w nim aktualne informacje o zmianach w prawie budowlanym oraz narzędzia pomocne w codziennej pracy. 

   Praktyczne porady Ekspertów  
✓   Baza pytań i odpowiedzi – gotowe rozwiązania problemów!
✓   Opublikowane po 1999 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
✓   Gotowe wzory dokumentów
✓   Nagrania ze szkoleń online 

Zaznacz checkbox, wpisz swój numer telefonu a oddzwonimy do Ciebie, aby zaprezentować Ci nasz produkt i pakiet korzyści które zapewnia!
Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny e-book:
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right