Obecnie nie ma tematu, któremu świat poświęcałby większą uwagę niż epidemii koronawirusa. Skutki epidemii pozostają trudne do przewidzenia, sytuacja zaś ulega zmianie z godziny na godzinę. Sytuacja ta wpływa na wiele gałęzi gospodarki, także na wymiar sprawiedliwości oraz funkcjonowanie kancelarii prawnych.

Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawodawca uregulował najważniejsze kwestie umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych przede wszystkim w ustawie z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej także pełnomocnicy procesowi napotkali liczne problemy. Dodatkowo zmiany organizacyjne w sądownictwie wpływają znacząco na funkcjonowanie kancelarii prawnych.

Celem szkolenia jest omówienie możliwości i zmian w funkcjonowaniu kancelarii prawnej w związku z epidemią koronawirusa. Zostaną przedstawione nowe regulacje prawne oraz możliwość wykorzystania już istniejących regulacji.


PROGRAM:


 1. Funkcjonowanie kancelarii prawnej w czasach pandemii – zagadnienia ogólne

 2. Jak bezpiecznie prowadzić działalność w czasach epidemii

 3. Jak szacować ryzyka biznesowe kancelarii w obliczu sytuacji wyjątkowej

 4. Nowe regulacje prawne dla prawników w związku z koronawirusem a funkcjonowanie kancelarii prawnej (nowelizacja tzw. specustawy koronawirusowej) – czyli "tarcza antykryzysowa" – z czego można skorzystać, a co ma wpływ na doradztwo

 5. Praca zdalna i wykorzystanie nowoczesnych technologii w czasach epidemii a funkcjonowanie kancelarii

 6. Jak się spierać w czasach, gdy sądy stały się jeszcze bardziej wolne

 7. Koronawirus, a Kodeks Cywilny

 8. Ochrona przed upadłością w czasie epidemii

Chcesz otrzymywać powiadomienia o e-bookach, webinarach i nowościach?

Aby Ci je wysyłać, potrzebujemy Twojej zgody.


Aby zapisać się na webinar, wypełnij formularz:


Zostaw nam numer-Konsultant oddzwoni, podczas rozmowy nada Ci dostęp do programu i omówi jego działanie. Dostaniesz też specjalną ofertę na zakup - jeśli się zdecydujesz!


Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przesłanego formularza, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji formularza, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a e‑mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

TAK, chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Wolters Kluwer Polska. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.

PROWADZĄCY:

Maciej Gawroński
radca prawny, partner Gawroński & Partners S.K.A., od ponad 20 lat zajmujący się prawnymi aspektami technologii, w tym IT, outsourcingiem, cloud computingiem, cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania, główny prawnik największego wdrożenia IT w sektorze finansowym, pełnomocnik w sporach o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych.

 • redaktor i główny autor RODO Przewodnik ze wzorami - bestseller prawniczy 2018 (13 tys. egz.), Przewodnika po Ustawie i RODO z wzorami 2019, Guide to the GDPR (czerwiec 2019), współautor Komentarza do UODO red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (czerwiec 2019), współautor Przewodnika po AML 2018, współautor wszystkich wydań Wyzwań Informatyki Bankowej etc.
 • ekspert Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, Grupy Roboczej Art. 29 ds. transferów danych, Ministerstwa Cyfryzacji ds. ochrony danych, GAB ds. regulacji technologii bankowych
 • rekomendowany od wielu lat przez czołowe rankingi prawnicze w technologii, mediach, telekomunikacji i własności intelektualnej
 • wykładowca studiów podyplomowych SGH i Łazarski

Ale przede wszystkim prawnik przedsiębiorca, który musi utrzymać kilkunastoosobowy zespół, kilkusetmetrowe biuro w centrum miasta, rodzinę i popłacić kredyty.


dr Dominik Lubasz,
doktor nauk prawnych, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy).

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym.

 • Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.
 • Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych.
 • Jego rozprawę doktorską pt. „Prawne bariery rozwoju handlu elektronicznego w Unii Europejskiej w świetle polskiej implementacji dyrektywy 2000/31/WE” wyróżniono w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”).
 • Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego.
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance“.
 • W roku 2017 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych.
 • Trzykrotnie otrzymał rekomendację CHAMBERS AND PARNTERS w kategorii TMT Data Protection (2018, 2019, 2020).
 • Współtwórca aplikacji do analizy ryzyka wymaganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker – app.gdprrisktracker.pl