Bezpłatny webinar

Dokumentacja ochrony danych osobowych zgodnie z zasadą rozliczalności

14 października 2020 r. godz. 10:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nierozerwalnie związane jest z pojęciem rozliczalności. RODO nie nakłada sztywnych wytycznych określających, w jaki sposób Administratorzy Danych Osobowych mają tę rozliczalność wykazać.
Podczas webinarium przedstawimy kluczowe elementy pozwalające Administratorom na spełnienie zasady rozliczalności. Przejdziemy od analizy prowadzonej działalności, przez wydzielenie procesów biznesowych oraz ich oceny formalnej i prawnej aż do dostoswanej do wymogów RODO analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych. 
Każdy z uczestników dowie się, jak zmierzyć swój biznes pod kątem zgodności, jak tę zgodność udokumentować, na co zwracać uwagę, aby nie tworzyć tomów niepotrzebnych dokumentów, a jednocześnie mieć pewność poprawnego przetwarzania danych osobowych.
Najważniejsze punkty szkolenia:

Jak prawidłowo wydzielić procesy biznesowe (czynności przetwarzania)?

Co to jest rejestr czynności przetwarzania oraz jak go stworzyć i prowadzić?

Jakie elementy wpływają na formalno-prawną zgodność procesów przetwarzania z RODO?

Na jakie kluczowe aspekty zwracać uwagę podczas analizy ryzyka czynności przetwarzania?

Aby zapisać się na webinar, wypełnij formularz:

Chcesz poznać nowoczesne narzędzie do analizy ryzyka? GDPR Risk Tracker to aplikacja dla Administratorów Danych oraz Inspektorów Ochrony Danych umożliwiająca przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka oraz oceny skutków przetwarzania (DPIA).

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Webinarium poprowadzą:
dr Dominik Lubasz Wspólnik, Radca prawny
Lider specjalizacji LW Business, LW Data Protection i Specgrupa.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym.
Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.
Doktor nauk prawnych (rozprawę doktorską pt. „Prawne bariery rozwoju handlu elektronicznego w Unii Europejskiej w świetle polskiej implementacji dyrektywy 2000/31/WE” wyróżniono w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”). Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych.

W 2017 roku otrzymał rekomendację od GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie ochrony danych osobowych W 2018 roku otrzymał rekomendację rankingu Chambers Europe 2018 w kategorii TMT Data Protection

Wojciech Grenda, Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji
Specjalista IT w dziedzinach: bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo systemów, analiza wymagań, projektowanie systemów informatycznych, zarządzanie zespołami IT.
Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Kierunek: Informatyka, Specjalizacja: Inżynieria Oprogramowania i Sztuczna Inteligencja.
Absolwent podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej, Kierunek: Efektywne Zarządzanie IT.
When you have to be right