Weź udział w bezpłatnej debacie online

Elektronizacja zamówień publicznych

19 stycznia 2021, godz. 13:00

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Debata ekspertów: Elektronizacja zamówień publicznych
Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych (PZP) od 1 stycznia 2021 r. elektroniczne mają być już nie tylko przetargi o wartościach równych lub przekraczających progi unijne, ale również postępowania krajowe. Elektronizacja wymaga zmiany sposobu myślenia o wielu aspektach udzielania zamówień, a przestawienie się z komunikacji w formie pisemnej – obecnej przecież w prawie zamówień publicznych od wielu lat – na formę elektroniczną może powodować praktyczne problemy. Zapraszamy na bezpłatną debatę ekspertów, autorów książki „Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce”, wydanej niedawno w wydawnictwie Wolters Kluwer.
Podczas debaty eksperci: Anna Serpina-Forkasiewicz, Jacek Liput i Michał Tabor, podejmą próbę odpowiedzi na następujące pytania:

W jaki sposób wymóg elektronizacji przetargów wpływa na komunikację między zamawiającym, a wykonawcami?

Czy środki komunikacji elektronicznej czeka dużo zmian w związku z wejściem w życie nowej ustawy PZP?

Jakich podpisów elektronicznych należy używać w elektronicznych przetargach publicznych?

Czy zamawiający może wymagać zastosowania wyłącznie przepisów wystawianych przez polskich dostawców?

W jaki sposób weryfikuje się prawidłowość podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych?

Jak elektronizacja wpływa na takie instytucje, wykorzystywane już poprzednio w przetargach, jak np. pełnomocnictwo, czy wadium?

Czy umowa o zamówienie publiczne może być podpisana elektronicznie? 

Dlaczego aukcje elektroniczne są tak mało wykorzystywane w zamówieniach publicznych?

Czy i jak elektronizacja wpływa na procedurę odwoławczą (KIO i sądy okręgowe)?

Czy i w jaki sposób elektroniczne przetargi mogą przyczynić się do właściwego zabezpieczenia danych osobowych w przetargach?

Zachęcamy do zadania pytania do Prelegentów podczas rejestracji na debatę (opcja w formularzu do zapisów).
Aby otrzymać dostęp do debaty wypełnij formularz
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Eksperci
Anna Serpina-Forkasiewicz
Prawnik, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyczne doświadczenia zdobyłam udzielając zamówień publicznych, potem przez wiele lat doradzając zamawiającym i wykonawcom, wielokrotnie zaprezentowałam strony przed KIO, współautorka portalu SmartPZP i prezes PortalPZP, autorka artykułów branżowych i książek dot. zamówień publicznych.

Jacek Liput
Radca prawny; od kilkunastu lat wspiera zamawiających i wykonawców w przetargach publicznych, przetargach cywilnych, a także zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności; reprezentuje zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami; zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym; aktualnie Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii Gawroński & Partners, wcześniej przez 10 lat współpracował z jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych oraz pracował jako prawnik wewnętrzny w globalnej firmie telekomunikacyjnej

Michał Tabor
Od 2002 roku zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Uczestniczył w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierował zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce. Członek Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego.
When you have to be right