Efektywna komunikacja
i zarządzanie JST
w czasie koronakryzysu

Twój bezpłatny przewodnik

Jak uniknąć szumu komunikacyjnego?
Zarządzanie informacją w kryzysie często odbywa się pod presją czasu, opinii publicznej, a także mediów. W takiej sytuacji niezwykle łatwo o pomyłkę. Dlatego tak ważny jest plan komunikacji zawierający scenariusz postępowania w sytuacji kryzysowej, który zapewni ciągłość działania urzędu. Należy w nim uwzględnić m.in. rodzaj i sposób prowadzenia komunikacji, w tym kontaktów z dziennikarzami czy obsługi mediów i portali społecznościowych. 

Wdrożenie takiego planu w znaczący sposób porządkuje działania oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu, a tym samym zapewnia skuteczne poradzenie sobie z nieprzewidzianą sytuacją.

Pobierz bezpłatny przewodnik „Efektywna komunikacja i zarządzanie JST w czasie koronakryzysu”.  Jego autorem jest Jakub Mielczarek, Dyrektor w Związku Województw RP, ceniony ekspert i praktyk w dziedzinie administracji publicznej. 
Przewodnik to przydatny zestaw wytycznych oraz źródło wiedzy o zasadach i znaczeniu komunikacji społecznej w zarządzaniu urzędem w czasie kryzysu.
Dzięki przewodnikowi dowiesz się jak:
- stworzyć efektywny plan komunikacji,
- sygnalizować ryzyko w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
- opracowywać skuteczne komunikaty,
- właściwie korzystać z kanałów komunikacji.

Dla kogo? 
Przewodnik jest skierowany przede wszystkim do samorządowców, kierowników urzędów, ale także rzeczników prasowych, aby wspomóc ich w zarządzaniu organizacją z wykorzystaniem spójnej polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej.
Ekspert: Jakub Mielczarek
Dyrektor w Związku Województw RP, Sekretarz Województwa Łódzkiego w latach 2010-2019. Doktorant kierunku ekonomii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Informatyki. Praktyk w dziedzinie zarządzania procesami z wykorzystaniem business proces reengineering i kontroli zarządczej.
Pobierz dostęp do przewodnika
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
When you have to be right