Wolters Kluwer

Eksperckie szkolenie online!

„Dodatek węglowy po zmianach”

Dni
Godzin
Minut
Sekund
29.11.2022 r., godz. 8:00

Zakres zmian ustawy o dodatku węglowym może wzbudzać wśród pracowników pomocy społecznej wiele wątpliwości. Proponowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych. Proponowane wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego ma wspomóc budżety domowe oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego.

Chcemy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania pojawiające się w tym temacie. Dlatego 29 listopada zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Dodatek węglowy po zmianach”.

Dzięki webinarium dowiesz się m.in. o:

  • zmianach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022. r o dodatku węglowym
  • trybie postępowania w sprawie przyznania dodatku węglowego
  • rozstrzyganiu spraw, gdzie występuje zbieg do kilku dodatków albo zachodzi konieczność dokonania weryfikacji danych podanych we wniosku
  • najczęściej pojawiających się problemach praktycznych mogących wywołać wątpliwości, co do postępowania przez organ właściwy dla wypłaty dodatku węglowego.

Program szkolenia:

1. Omówienie zmian w ustawie o dodatku węglowym wprowadzonych na mocy:
  • ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
  • ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. Zamieszkiwanie pod jednym adresem przez kilka gospodarstw domowych a prawo do dodatku węglowego - czyli komu i w jakich przypadkach dodatek węglowy po zmianie przepisów się należy, a komu nie.

3. Sytuacje, w jakich zmiana wpisu w CEEB dokonana po 11.08.2022 r. skutkuje odmową prawa do dodatku węglowego, a w jakich nie.

4. Zakres weryfikacji/postępowania dowodowego w postępowaniu w sprawie wypłaty dodatku węglowego - problemy w praktyce.

5. Przyznawanie dodatku węglowego w formie decyzji, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i spełnione są pozostałe przesłanki wynikające ze zmiany ustawy.

6. Przepisy przejściowe, czyli w jaki sposób stosować zmienione regulacje ustawy.

7. Studium przypadku.
Szkolenie skierowane jest do pracowników gmin, ośrodków pomocy społecznej, centrum usług społecznych, a także innych jednostek organizacyjnych gmin, którym realizacja dodatku węglowego została przekazana.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Kawecka 
Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa, od 2004 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, współpracownik Serwisu Prawnego Wolters Kluwer Polska, doświadczony trener; od 2004 roku prowadzi szkolenia z obszaru prawa administracyjnego materialnego oraz procedury, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, konsultant prawny podmiotów publicznych i prywatnych.

Od 2010 r. ekspert prawny Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, autor i współautor analiz i dokumentów strategicznych z zakresu mieszkalnictwa opracowywanych dla Gmin i Miast (m.in. Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznań 2012 – 2022, Programu Gospodarowania Zasobem Nieruchomości Gminy dla Gminy Żagań na lata 2015 – 2017) od 2011 r. - członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy byłym Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa administracyjnego materialnego i procesowego (w tym współautor Komentarzy).

Aby otrzymać dostęp do szkolenia wypełnij poniższy formularz!

Wypełnij poniższy formularz, zaznaczając zgodę: "TAK, chcę być informowany/a e-mailowo o bezpłatnych e-bookach, webinarach…".  Jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu bez wyrażania zgody marketingowej, przejdź do formularza udziału płatnego (49 zł netto), klikając TUTAJ »
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest niezbędne do realizacji szkolenia m.in. do weryfikacji prawa do udziału w szkoleniu, dostosowania materiałów szkoleniowych dla uczestników.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Chcesz dołączyć bezpłatnie? Zaznacz poniższą zgodę. Chcesz skorzystać z usługi bez wyrażania poniższej zgody? Przejdź na formularz płatnego udziału - link do strony znajduje się nad formularzem.

 
 
Śledź Wolters Kluwer
 
 
© 2022 Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.
 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.