Wolters Kluwer 2020
Future Ready Lawyer Czynniki efektywności

Najnowsza edycja raportu: relacje z klientami, LegalTech, epidemia.
Rekomendacje dla działów prawnych i kancelarii

Raport z badania „Future Ready Lawyer” skoncentrował się na 5 obszarach związanych z przyszłością zawodu prawnika i czynnikach wpływających na wydajność. Są nimi:

• Najważniejsze trendy i gotowość branży prawniczej na zmiany
• Budowanie udanych relacji na linii klient-firma 
• Transformacja działów prawnych
• Transformacja kancelarii
• Inwestycje i korzyści technologiczne

Rezultaty badania pokazują braki wymagające uzupełnienia oraz kroki, które działy prawne i kancelarie powinny podjąć. 

O badaniu „Future Ready Lawyer”

Wyniki badania powstały na podstawie wywiadów ilościowych z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w USA oraz dziewięciu krajach europejskich: Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii i na Węgrzech.

Celem „Future Ready Lawyer” było zbadanie, w jaki sposób oczekiwania klientów, technologie i inne czynniki wpłyną na przyszłość branży w kluczowych obszarach oraz w jakim stopniu organizacje prawne są przygotowane do tych zmian. Badanie, na zlecenie Wolters Kluwer Legal & Regulatory, przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 10 do 30 stycznia 2020 r.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory, dywizja Wolters Kluwer, jest wiodącym dostawcą rozwiązań prawnych i systemów zarządzania zgodnością, które umożliwiają profesjonalistom poprawę wydajności pracy, zmniejszenie ryzyka oraz osiągnięcie lepszych wyników.
Wolters Kluwer jest globalnym liderem w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla opieki zdrowotnej, księgowości, zarządzania, ryzyka i compliance oraz w sektorach prawnych i regulacyjnych.


Pobierz raport

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Najważniejsze wnioski

Istnieje znaczący rozdźwięk między trendami i oczekiwanymi zmianami a gotowością do ich wprowadzania. Mniej niż ⅓ prawników uważa, że ich organizacja jest gotowa dotrzymać kroku zmianom w branży prawniczej. 
Choć zdaniem 76% prawników głównym trendem, który wpłynie na ich organizacje w ciągu najbliższych trzech lat, jest rosnące znaczenie technologii prawniczych (LegalTech), to... tylko 28% jest gotowych.
Wpływ trędów i gotowość do zmian
Technologie odgrywają coraz większą rolę, jeśli chodzi o spełnianie oczekiwań klientów.


Do 2022 r. 81% działów prawnych będzie wymagało od kancelarii, z którymi zamierza współpracować, opisania, w jaki sposób wykorzystują technologie w celu zwiększenia swojej produktywności i wydajności – to prawie dwa razy więcej niż 41% pytanych dzisiaj.
 
Znaczenie technologii
Firmy wiodące w dziedzinie technologii wykazują wyższą rentowność.
62% Liderów technologii zgłasza wzrost rentowności w ciągu poprzedniego roku, w porównaniu z 39% Organizacji w fazie transformacji i zaledwie 17% Pozostających w tyle. 

Rentownośc organizacji

Opinie ekspertów o wpływie COVID-19 na sektor prawny

Raport z badania „Future Ready Lawyer” wskazuje również na skutki pandemii koronawirusa – zarówno krótko- i długoterminowe. Eksperci z Europy i USA dzielą się swoimi spostrzeżeniami:
„Jeśli chodzi o „wejście” w rozwiązania LegalTech, to pierwszym krokiem jest przełamanie strachu przed zmianą”.

Marcin Zręda
„Pandemia sprawiła, że nie będzie już prawników, którzy kwestionują potrzebę pełnej cyfryzacji swoich kancelarii.”

Tomasz Zalewski 
„Ten zawód już nigdy nie będzie taki jak kiedyś!”

Michał Babicz
When you have to be right